Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

00:39
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viapimpmyheart pimpmyheart
00:38
Trochę o tobie myślałem. Masz w sobie to coś, zachodzisz za skórę.
— Druhny
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapimpmyheart pimpmyheart
00:10
3954 a821
Reposted fromfelicka felicka viazeberko zeberko

July 04 2015

23:47
2245 cefc
23:37
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viacheshiresmile cheshiresmile
23:36
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer

July 01 2015

11:19
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa viaburnmyshadow burnmyshadow
11:19
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viaburnmyshadow burnmyshadow
11:19
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viainsanedreamer insanedreamer

June 29 2015

22:32
3134 4670 500
22:29
7482 d740
Reposted fromillidan illidan viadidlirnik didlirnik

June 27 2015

10:34
0939 f512
Reposted frombaronzeppeli baronzeppeli viadidlirnik didlirnik
10:33
2382 ca98
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakurdebele kurdebele
10:32
Wkurwia mnie moja bezsilność.
— G' as fuck.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadarkerges darkerges

June 23 2015

23:08
-Co jest w życiu ważne? -Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Stasiuk (w rozmowie z Wodecką)
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viatruskawww truskawww
23:07
Play fullscreen
mocniej bije serce..
21:45
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viasatyra satyra
21:38
Najtrudniej znieść to o czym się nie mówi.
— Agenci NCIS
21:37
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
21:36
7059 a4d9
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl