Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

21:36
7059 a4d9
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
21:34

June 21 2015

23:01
7514 5efe
23:01
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viasnapout snapout
23:01
0382 9d96 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakurdebele kurdebele
22:57
- Minęło piętnaście lat, jak wyszedłeś z domu. Nie dałeś znaku życia. 
- Tak.
- Nie zostawiłeś adresu.
- Nie miałem.
- Mówiłeś, że idziesz po papierosy.
- Papierosy kupiłem.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
22:56
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaszalony-virus szalony-virus
22:55
3438 c56b
Reposted fromgoniewicz goniewicz viafruittree fruittree
22:52
4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viakonfetka konfetka
22:52
0866 5ceb
Reposted frommartynkowa martynkowa viakonfetka konfetka
22:51
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
22:48
22:48
Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasatyra satyra
06:44
bezsenne noce..

June 19 2015

22:12
2175 b6f0 500
22:09

śniło mi się dzisiaj

że

wziąłem
heroinę
nie wiem po co
nie wiem dlaczego
przyśpieszone tętno
igła wbija się w żyłę
widziałem to od środka

serce bije

szybciej
szybciej
wciąż szybciej
oszaleliśmy
euforia

byliśmy
wszyscy
bogami
chociaż
nie
rozpoznaję
tych ludzi
ale
czy to ważne
Morrison
każdy dźwięk
który z siebie
wydaje
zbliża nas
tylko
do
starożytnych
herosów
i pozwala
smakować
czegoś
co poza
sferą snów
nie jest
w ogóle
możliwe
do spełnienia
krzyczę
z
ogromu
ekstazy
niemożliwy
do zagłuszenia
starzy bogowie
pomarli

spokojnie
przecież
my
nimi jesteśmy

ale

przez cały

ten czas

gdzieś

na końcu

świadomości

coś krzyczy

„stary

heroina

uzależnia

nawet

w najmniejszych

dawkach

 

już nigdy

nie będziesz

wolny

 

zawsze

będziesz musiał

mieć ją

przy sobie

 

mniej

lub

bardziej

 

krótkotrwałe

zbawienie

 

za

cały

ogrom

namacalnego

cierpienia

i głodu”

 

obudziłem

się

w

końcu

ze strachem

 

i jasna cholera

nie wiem

dlaczego

ten

sen

miał

w ogóle

miejsce

przecież

tak bardzo

nie chciałem

żebyś mi się

jeszcze

kiedykolwiek

przyśniła…

Reposted frompingwineq pingwineq viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:08
Przecież 3844 nie znaczy dla ciebie to samo co dla mnie, prawda? Dla ciebie jest to tylko trzy, osiem, cztery i cztery. Ale ja mówię: "Cześć, 62 do kwadratu".
— Oliver Sacks "Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem"
22:06
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
22:04
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

June 14 2015

14:13
2510 4264
Reposted fromfakinszit fakinszit viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl